Võrdõiguslikkuse poole püüdlevas maailmas on soolise ebavõrdsusega tegelemine ja kõrge riskiga käitumise vastu võitlemine juba varases eas ülioluline. Meie hiljutine projektikohtumine Prahas ja mitmekordistav üritus tõid kokku isikud, kes on pühendunud soolise ebavõrdsuse, nõusolekuta vahekorra ja soopõhise vägivalla ennetamisele, et arutada seni tehtud edusamme, kavandada tulevasi tegevusi, määratleda rollid ja kohustused ning kehtestada ajakava projekti järgmiseks etapiks, mis on meie algatuse tuum: haridusmäng Future R Us.

Süveneme nende inspireerivate kolme päeva tipphetkedesse Prahas ja uurime tulemusi!

Rahvusvaheline projektikoosolek

Rahvusvahelise kohtumise põhieesmärk oli hinnata seniseid tegevusi ja arutada partnerriikides läbi viidud fookusgruppide tulemusi ning selgitada välja peamised teemad, millele õppemäng keskendub, sealhulgas stereotüübid, hoiakud ja eelarvamused soo ja soolisuse, seksuaalsuse, soolise identiteedi, soolise vägivalla, rasestumisvastaste vahendite ja suguhaiguste kohta.  Fookusgruppide eesmärk oli koguda teavet sihtrühma, vanuserühma, haridusliku tausta ja eelistuste kohta, mõista nende vajadusi, huve, ja õppimisstiile, et kujundada mäng, mis nendega resoneerub.

Partnerid arutasid ka parimat viisi mängu esitlemiseks, analüüsisid sarnaseid märulimänge (nt Detroit: become human) ning asusid välja selgitama mängumehaanikat, mänguelemente ja õppimist hõlbustavaid reegleid.

Seejärel arendab konsortsium õppeeesmärkide põhjal välja õppesisu, mis integreeritakse mängu, ja loob mängu esimese prototüübi, enne kui testib seda sihtkasutajatega, et hinnata selle funktsionaalsust, kasutatavust ja hariduslikku tõhusust.

Mitmekordne üritus

Mitmekordse ürituse, mille nimi oli “Sootundliku seksuaalhariduse veebikäsiraamatute tutvustamine”, peamine eesmärk oli levitada ja jagada seni saavutatud tulemusi, nimelt virtuaalset õpikeskkonda (https://learn.gamingee .eu/) soolise võrdõiguslikkuse hariduse jaoks. Metoodika on mõeldud mitte ainult õpetajatele, vaid ka haridus- ja psühholoogiatöötajatele, haridusnõustajatele ja nõustajatele.

Ürituse käigus tutvustati osalejatele meie uut veebipõhist õppekeskkonda, mis on praegu saadaval inglise keeles ja mis seejärel tehakse kõigile kättesaadavaks kõigis konsortsiumi keeltes (tšehhi, eesti, rumeenia ja hispaania keeles). Esitasime näiteid teemade käsitlemisest, mis ulatusid seksuaalkasvatuse valdkonnas, sealhulgas suhtlemine ja piiride seadmine seksi ja intiimsuse osas, positiivse suhte loomine oma kehaga, inimeste soolise identiteedi mitmekesisuse uurimine, väljatulek, seksuaalse sättumuse mitmekesisus, ja kõikehõlmavad seksuaaltervisega seotud aspektid, mis käsitlesid LGBTQ+ inimeste vajadusi või küsimusi, mille jaoks tšehhikeelsete materjalide leidmine oli olnud keeruline.

Meie minikonverentsi raames pidas loengut ka Karli Ülikooli haridusteaduskonna psühholoogiaosakonna juhataja ja soolise hariduse teerajaja Tšehhi Vabariigis dotsent Irena Smetáčková.

Lõpuks andsime osalejatele ülevaate meie projekti järgmisest etapist, mille käigus töötame koostöös professionaalse mänguarendusstuudioga välja interaktiivse õppemängu, et süvendada ja kaasajastada seksuaalkasvatusega seotud õppemeetodeid.

Iga algatuse edu seisneb erinevate huvirühmade koostöös ja kaasamises ning meil on hea meel, et kordamineku üritus aitas kaasa väärtuslike võrgustike loomise võimalustele, tuues kokku haridusasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanike esindajad.

Olge kursis, et saada rohkem värskendusi!