În societatea de astăzi, care evoluează rapid, discuțiile legate de diversitatea de gen au devenit din ce în ce mai importante. De la contestarea normelor tradiționale de gen până la apărarea drepturilor comunităților marginalizate, există o recunoaștere tot mai mare a importanței de a promova un mediu de acceptare și înțelegere, în special în interiorul locuințelor noastre.

Explorarea și găsirea propriei identități, inclusiv a identității de gen, poate fi o călătorie dificilă care poate include o stimă de sine scăzută, întrebări, căutări, temeri și pierderi, dar și bucurie, descoperirea de sine și un sentiment de apartenență. O parte a identității unei persoane este dorința de a aparține altor persoane, dar această dorință poate fi un obstacol în calea definirii, acceptării și dezvăluirii fără durere a identității de gen. Prin urmare, este important ca, atunci când educăm și creștem tineri, să ne concentrăm și asupra aspectelor legate de diversitatea de gen. (1)

O inițiativă inovatoare care se află în fruntea acestei mișcări este proiectul GaminGEE, care urmărește să ofere educatorilor (profesorilor) și familiilor îndrumări privind abordarea comportamentelor inadecvate împotriva diversității de gen și promovarea toleranței și acceptării în rândul tinerilor.

Proiectul GaminGEE, prescurtare de la „GAMe-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education” (Instrumente bazate pe jocuri pentru a promova un model integrat pentru educația timpurie privind egalitatea de gen), se remarcă prin utilizarea jocurilor video ca mijloc de promovare a educației privind diversitatea de gen. Prin încorporarea conținutului educațional într-o platformă atractivă și interactivă, GaminGEE își propune să capteze atenția copiilor și adolescenților, transmițând în același timp lecții valoroase despre incluziune și respect.

În centrul abordării GaminGEE se află recunoașterea faptului că o schimbare semnificativă începe acasă. Ca atare, proiectul subliniază importanța echipării părinților și a îngrijitorilor cu instrumentele și resursele necesare pentru a sprijini diversitatea de gen în cadrul familiilor lor. Iată câteva strategii cheie derivate din ghidurile proiectului GaminGEE:

  • Discutați despre importanța contestării stereotipurilor și a acceptării diversității în toate aspectele vieții. (2)
  • Încurajați conversațiile deschise și sincere despre diversitatea de gen încă de la o vârstă fragedă. Oferiți copiilor informații adecvate vârstei lor despre diferitele identități și expresii de gen și fiți pregătiți să răspundeți la orice întrebări sau preocupări pe care le-ar putea avea. (3)
  • Modelați un comportament incluziv în propriile acțiuni și interacțiuni. Evitați să întăriți stereotipurile tradiționale de gen și fiți atenți la limbajul pe care îl folosiți atunci când discutați subiecte legate de gen.
  • Implicați copiii în treburile casnice de la o vârstă fragedă; acest lucru ajută la ruperea rolurilor tradiționale de gen și promovează un sentiment de responsabilitate comună. (4)
  • Promovați un mediu de acceptare și sprijin în casă, în care copiii se simt confortabil să-și exprime adevărata lor identitate. Validați-le sentimentele și experiențele și spuneți-le că sunt iubiți și acceptați indiferent de identitatea lor de gen.
  • Utilizați materialele și resursele educaționale furnizate de proiectul GaminGEE pentru a facilita discuțiile despre diversitatea de gen. Explorați ghidurile pentru familii, care oferă sfaturi practice pentru abordarea comportamentelor inadecvate și promovarea toleranței (în special capitolul 2: IDENTITATE: DIVERSITATEA DE GEN).
  • să fie consumatori critici ai mass-media și ai culturii pop și să încurajeze copiii să pună la îndoială stereotipurile și reprezentările de gen din mass-media pe care le consumă. Folosiți mass-media ca punct de plecare pentru discuții despre diversitatea de gen și reprezentarea acesteia în diverse forme de divertisment.
  • Implicați-vă în inițiativele și organizațiile comunitare care sprijină diversitatea de gen și drepturile LGBTQ+. Căutați oportunități pentru copii de a interacționa cu diverse modele de rol și de a învăța din perspective diferite.

Prin punerea în aplicare a acestor strategii, familiile pot juca un rol crucial în susținerea diversității de gen și în crearea unei societăți mai incluzive. Abordarea inovatoare a proiectului GaminGEE servește drept resursă valoroasă pentru părinții și îngrijitorii care caută îndrumare pentru a purta aceste conversații importante cu copiii lor.

În concluzie, sprijinirea diversității de gen acasă necesită un efort concertat pentru a promova un dialog deschis, pentru a contesta stereotipurile și pentru a crea un mediu sigur și favorabil incluziunii pentru ca copiii să se dezvolte. Prin valorificarea cunoștințelor și a resurselor oferite de inițiative precum proiectul GaminGEE, familiile pot face pași semnificativi pentru a promova acceptarea, înțelegerea și respectul pentru diversitatea de gen în familie și în afara ei.

 

Referințe

(1) https://learn.gamingee.eu/docs/guide-for-families/2-identity-gender-diversity-8804/2-1-gender-identity-8855/
(2) https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
(3) https://www.kiva.org/blog/27-actionable-ways-to-improve-gender-equality
(4) https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/05/gender-equality-starts-at-home-five-ways-to-drive-change-within-the-family