GaminGEE on Erasmus+ KA2 algatus, mis toetab ja julgustab täielikult integreerivat varajast soolise võrdõiguslikkuse haridust ning võitlust soolise ebavõrdsusega kooli- ja perekontekstis.

Probleem, mida tahame praegu teadvustada, on see, et inimesi diskrimineeritakse ja nad on sotsiaalselt tõrjutud, kui nad ei käitu oma sünnisoo poolt ette nähtud tunnuste kohaselt. Näiteks on Harvard Business Review leidnud, et naised, kes on valjuhäälsemad ja enesekindlamad, võivad olla vähem sümpaatsed. Nii ka mehi, kes ei vasta mehelikkuse tüüpilisele standardile, tehes selliseid asju nagu abi küsimine, emotsioonide avameelne näitamine (nt kurbus, haavatavus) või kel on üldiselt pehme välimus, võib pidada vähem mehelikuks või isegi naiselikuks. Negatiivsed arusaamad, mis on seotud nende muidu kõigi inimeste loomulike omadustega, võivad avaldada negatiivset mõju inimeste enesehinnangule ja sundida neid järgima selgelt tõmmatud eraldusjoont sugude vahel.

See aga tõstatab küsimuse, millal see lõhe tegelikult algab? Millises vanuses õpetatakse inimestele, kuidas on kohane käituda vastavalt nende sünnijärgsele soole?

Esiteks on oluline märkida, et sõna soolisus ei tohiks segi ajada sõnaga sugu. Nagu Euroopa Nõukogu selgitab, on sugu “isaste ja naiste erinevad bioloogilised ja füsioloogilised omadused, nagu reproduktiivorganid, kromosoomid, hormoonid jne”. Samas kui soolisus viitab „naiste ja meeste sotsiaalselt konstrueeritud omadustele – nagu normid, rollid ja suhted naiste ja meeste rühmade vahel.” Soolisus on ühiskonniti erinev ja seda saab muuta.

Teiseks tõestati, et paljusid käitumisviise õpetatakse varakult mängu kaudu. UNICEFi andmetel hakkab lastel soolise identiteedi tunne kujunema umbes 3-aastaselt ja 5-aastaselt on neil juba soolise stabiilsuse tunne ning nad hakkavad oma sooidentiteeti väljendama nii sõnade kui ka tegude kaudu.

Kui jagada praegu poiste ja tüdrukute jaoks laialdaselt „spetsiifilisteks” peetud mängustiile, saaksime järgmised 2 kasti:

Ütlematagi selge, et selline asjade nägemine tugevdab stereotüüpe soolisuse kohta ja on kahjulik laste sotsiaalsele ja emotsionaalsele arengule. Seetõttu on oluline murda mõtteviis „roosa on tüdrukutele ja sinine on poistele”.

Platvorm GaminGEE pakub rohkem teavet ja spetsiifilisi materjale soolise identiteedi ja soolise mitmekesisuse õpetamiseks väikelastele.

See nihe soolise võrdõiguslikkuse suunas on ülioluline. Laste varases eas välja kujunenud mõtteviisid mõjutavad suuresti nende suhtumist täiskasvanuna. Selle muudatuse saavutamine ei tähenda aga ainult sooliste mänguasjade või tegevuste keelamist ja nende asendamist lihtsamate alternatiividega. See hõlmab mitte ainult lubamist, vaid ka aktiivset julgustamist poistel, tüdrukutel ja mittevastaval noorsool omaks võtma traditsiooniliselt mõlema sugupoolega seotud mänguasju ja nendega seotud tunnuseid. See nihe paneb aluse tõelisele soolisele võrdõiguslikkusele.

Täpsemalt tegi selle aspekti selgeks lapsepõlvelugu poisist, kes imetles küll tüdrukutegelasi ja võttis neid eeskujuks, kuid kes ei julgenud seda teha ja valis hoopis poistest tegelasi. Ta illustreeris oma lugu koomiksis ja mõned olulisemad punktid, mida ta tõstatas, on järgmised: tüdrukutele õpetatakse tüdrukute jõudu ja tänapäeval näidatakse neile mitmeid tugevaid naissoost eeskujusid. Poistele õpetatakse vastupidist, sest neilt oodatakse, et nad huvituvad ainult meessoost eeskujudest, ja neid häbistatakse, kui nad valivad naissoost eeskujusid. Samas kui tüdruk võib valida imetluse objektiks mis tahes tegelaskuju, olgu nad siis meessoost või naissoost. Seega, kui poistele ei anta sama vabadust valida, siis nad omastavad juba varakult arusaama, et tüdrukutegelased ei ole nii head kui poisstegelased ja neid saavad eelistada ainult tüdrukud.

Vastavalt aastal 2017 tehtud uuringule näevad enamik ameeriklasi väärtust selles, et suunata lapsi mänguasjade või tegevuste poole, mis on seotud vastassooga. Kuid ühine leid kõikide muutujate – soolisuse, vanuse ja poliitilise kuuluvuse osas oli see, et rohkem arvati, et tüdrukuid tuleks julgustada mängima mänguasjadega ja osalema tegevustes, mis on tavaliselt meestele orienteeritud, kui seda, et poisse julgustataks sama tegema naissoost suunatud asjadega.

Nii nagu Megan K. Maas on öelnud: „Sooneutraalsus seisneb soolisuse puudumises – mitte ainult sallivuses erinevate sooliste väljenduste suhtes. Kui rõhutada ainult esimest, siis usun, et naiselikkus ja inimesed, kes seda väljendavad, jäävad devalveerituks“. Seetõttu tuleks julgustada mõlemat mängustiili, et saavutada tõeline sooline võrdõiguslikkus lapse arenguprotsessi varajases staadiumis.

UNICEFi andmetel on mõned viisid sooliste stereotüüpide eemaldamiseks mänguajast:

  • Julgustada koolis käimist ning anda tüdrukutele ja poistele soolisusest olenemata võrdselt ja piisavalt aega mängimiseks ja majapidamistöödes osalemiseks.
  • Veenduge, et teie lapsed mängiksid mänguasjade ja mängudega, mis arendavad kõiki sotsiaalseid ja kognitiivseid oskusi. Näiteks otsige mänge, mis arendavad kirjaoskust, arvutamisoskust, ruumilisi, kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi või mänguasju, mis stimuleerivad loovust ja probleemide lahendamist.
  • Aidake oma lastel lugeda raamatuid ja vaadata meediat, mis jutustavad kaasavaid ja positiivseid lugusid lastest kogu nende mitmekesisuses, mis tähistavad erinevaid kultuure, hõlmavad puuetega lapsi ja pakuvad positiivseid soorolle.
  • Laske oma lastel mängida mänguasjadega ja mängudega, mida traditsiooniliselt seostatakse vastassooga. Nii tüdrukud kui poisid saavad mängida nukkude ja toiduvalmistamise mänguasjadega ning tegeleda füüsiliselt aktiivsete mängude ja spordiga. Mänguasjad ja mängud peaksid lõpuks olema vahendid, mis võimaldavad lastel saada vilgasteks ja kohanemisvõimelisteks õppijateks ning õpetavad selliseid oskusi nagu loovus, suhtlemine ja probleemide lahendamine.
  • Vältige mänguasju ja mänge, mis sihilikult soodustavad soostereotüüpe, nagu roosad pakendid, ükssarved, vikerkaared ja südamed tüdrukutele versus sinine pakend, robotid, kosmoselaevad ja tööriistakastid poistele. Veenduge, et lastele antud mänguasjad ja mängud oleksid kaasavad ja mitmekesised.
  • Olge teadlik sellest, kuidas turundus ja reklaam võivad tugevdada kahjulikke soonorme ja välistada lapsed. Valige mänguasjad, raamatud ja mängud, mis saadavad teie lastele positiivseid sõnumeid.
  • Vältige lastel mängimast relvade ja vägivaldsete mänguasjadega, sealhulgas avalikult vägivaldsete või seksualiseeritud digitaalsete mängudega. Digitaalne mängutööstus on kiiresti kasvav sektor, mis on ka sügavalt sooliselt kallutatud, seksualiseeritud ja suures osas oma sisus vägivallale toeks. Seda tüüpi mängud, mida sageli mängivad lapsed ja mis on suunatud noorukitele, võivad süvendada soolisi eelarvamusi ning edendada ebatervislikku ja kahjulikku käitumist ja hoiakuid tulevastes põlvkondades.
  • Asendage või täiendage digimänge konstruktiivsete füüsiliste tegevustega, näiteks spordi- ja välimängud. Füüsiline aktiivsus on oluline kõigi laste tervislikuks arenguks, olenemata nende soost, ning lapsi tuleks julgustada võimalikult varakult tegelema füüsilise mänguga spordi, mänguväljakul käimise või sõpradega koos mängimise kaudu. Püüdke lapsevanemana toetada oma laste kõiki kognitiivseid ja loomingulisi oskusi ning tagada, et tüdrukud ja poisid saaksid nii siseruumides kui ka väljas võrdselt mänguaega.
  • Julgustage oma last muutma viha ja pettumust probleemide lahendamiseks, positiivseks suhtlemiseks ja konstruktiivseks füüsiliseks tegevuseks, selle asemel, et kasutada agressiooni või kiusamist.

Lisateavet selle ja paljude muude teemade kohta leiate GaminGEE platvormilt, külastades aadressi https://learn.gamingee.eu/ , kust leiate laia valiku tasuta ressursse ja õppematerjale, mida saab kasutada nii klassiruumis kui ka koos perega kodus.