Despre noi

GaminGEE

Descrierea proiectului

“GaminGEE – Instrumente bazate pe joc pentru a promova un model integrat pentru educația timpurie pentru egalitatea de gen” își propune să ofere profesorilor și educatorilor îndrumări pentru a identifica și aborda comportamentele inadecvate împotriva diversității de gen, să ofere sprijin celor care suferă de diversitatea de gen și să îndrume tinerii spre înțelegere și toleranță față de diversitatea de gen.

Odată analizată situația actuală, resursele corespunzătoare vor fi incluse în ghidurile pentru familii și educatori, urmând a fi puse în valoare prin intermediul jocului video, care va conține practicile cuprinse în ghiduri, prezentate într-un mod atractiv pentru a influența copiii și adolescenții.

Concret, GaminGEE abordează problemele relațiilor sexuale neconsensuale, dating-ului și violenței de gen, discriminării persoanelor LGTBIQ+ și femeilor și comportamentelor cu risc înalt pentru a depăși barierele și dificultățile pe care reproducerea culturală și, în special, cultura pop le pot pune. GaminGEE pledează, de asemenea, pentru incluziunea socială a comunității LGTBIQ+ și a oricărei alte minorități sexuale, acordând atenție violenței suferite chiar și în mediile de educație formală, cum ar fi școlile.

Pe scurt, proiectul își propune să crească gradul de conștientizare și să schimbe percepții pentru eliminarea violenței prin practici inovatoare adânc înrădăcinate în prezent și în era digitală. Rezultatele vor fi ușor transferate și extinse la nivel european și internațional datorită acoperirii geografice a Parteneriatului, care asigură adecvarea socio-culturală a resurselor și fundamentelor, teoriilor și metodelor pe care se bazează GAMINGEE.

Cine este implicat

Descriere parteneri

Universitatea Burgos

Universitatea din Burgos (UBU) a fost înființată în 1994. În prezent, are 992 de cercetători, 426 de personal administrativ și aproximativ 7000 de studenți. Este o universitate publică care își desfășoară misiunea cu o educație cuprinzătoare și de calitate, aproape de student, concentrată pe internaționalizare și care, în mai puțin de 25 de ani, a devenit un punct de referință în cercetarea universitară spaniolă și în transferul cunoștințelor către afaceri. În acest moment, merită menționat că a fost recunoscută de către Ministerul Spaniol al Educației ca un Campus al Excelenței Internaționale (CEI). A reușit să ocupe poziții privilegiate atât în Europa – printre cele mai bune 150, conform clasamentului Times Higher Education – cât și în lume – printre cele mai bune 1000, conform aceluiași clasament – și să devină axul dezvoltării sociale și economice a provinciei. În același timp, UBU face parte și din strategia regională universitate-industrie TCUE (https://www.redtcue.es/en/tcue/what-is-tcue), deoarece relațiile sale cu companiile au devenit strategice și sunt dezvoltate în beneficiul angajabilității studenților. În acest context, trebuie menționat că a primit acreditarea din partea Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători (HRS4R).

UBU are o echipă de lucru formată din șase persoane: patru profesori asociați, un profesor asistent și un cercetător pre-doctoral, care vor fi responsabili de toate sarcinile legate de rezultatele așteptate ale proiectului. Ei au lucrat anterior împreună în cercetarea aplicată și au colaborat, de asemenea, în alte proiecte europene Erasmus+. În plus, merită menționat că au participat la diferite programe de educație sexuală și prevenire a violenței de gen pe parcursul carierei lor profesionale.

Această echipă este susținută de o persoană din OTRI, Biroul pentru Transferul Rezultatelor Cercetării, care este responsabilă de gestionarea unei părți din procedurile administrative legate de proiectele europene. Datorită muncii membrilor echipei, a fost posibil să se identifice că o parte dintre problemele legate de egalitatea de gen la copiii mai mari și adolescenți au originea în accesul prematur la conținut destinat adulților prin dispozitive multimedia (de exemplu, smartphone-uri).

Asociația GEYC

Asociația GEYC – Group of the European Youth for Change a luat naștere în anul 2010, fiind una dintre primele comunități digitale din România. În prezent, GEYC numără peste 7000 de membri: tineri, lucrători de tineret și profesori. Suntem activi în următoarele domenii: democrație și drepturile omului, digital, antreprenoriat și sustenabilitate. Printre altele, GEYC își propune încurajarea participării civice a tinerilor, precum și promovarea dezvoltării durabile în rândul tinerilor. De la înființare și până acum, am lucrat împreună cu peste 200 de organizații din Europa, proiectele noastre ajungând la peste 10.000 de tineri români.

Obiective:

  • Sprijinirea și dezvoltarea inițiativelor pentru a încuraja tinerii să fie mai activi în domeniul participării civice și să apere drepturile omului în general prin educația pentru drepturile omului, învățarea interculturală și amintirea;
  • Promovarea rețelelor sociale și a noilor tehnologii media, a dezvoltării personale și profesionale a tinerilor și a lucrătorilor de tineret prin alfabetizarea digitală și accesul la resurse și instrumente online;
  • Încurajarea antreprenoriatului social, ecologic și digital prin furnizarea de instrumente tinerilor și lucrătorilor de tineret pentru a le crește angajabilitatea și competitivitatea pe piața muncii;
  • Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ONU în rândul tinerilor și dezvoltarea inițiativelor axate pe incluziunea socială, egalitatea de gen și conservarea mediului.

Lastekaitse Liit

Estonian Union for Child Welfare (EUCW) este o organizație non-profit care contribuie la asigurarea drepturilor copiilor și la modelarea unei societăți prietenoase cu copiii.

Fondată în 1988, Uniunea participă activ în diverse rețele naționale și internaționale. Organizațiile membre activează pe întreg teritoriul Estoniei. Estonian Union for Child Welfare respectă cele patru principii de bază ale Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului în activitățile sale: non-discriminare; respectarea celui mai bun interes al copilului; dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare și dreptul copilului de a fi ascultat.

Ce facem:

  • Milităm pentru drepturile și bunăstarea copiilor;
  • Influăm societatea, inclusiv prin participarea la elaborarea politicilor și legilor;
  • Implementăm proiecte și programe naționale și internaționale;
  • Cercetăm și analizăm situația și opiniile copiilor;
  • Organizăm traininguri, seminarii și conferințe;
  • Publicăm materiale și publicații informative.

EUCW susține participarea copiilor prin intermediul Consiliului Tinerilor (Ambasadorii Drepturilor Copilului), înființat în 2004. Consiliul Tinerilor este implicat în activitățile, proiectele și programele organizației la nivel național și internațional (membru al Consiliului Copiilor Eurochild).

De-a lungul anilor, Estonian Union for Child Welfare a acumulat expertiză îndelungată în domeniul drepturilor copiilor, inclusiv dreptul de a primi educație sexuală cuprinzătoare, precisă, științific fundamentată și cultural sensibilă, conform standardelor internaționale existente. Dreptul la educație sexuală cuprinzătoare derivă dintr-o serie de drepturi protejate, cum ar fi dreptul de a trăi liber de violență și discriminare. Organizația a militat și a lucrat pentru dezvoltarea unei societăți prietenoase cu copiii prin diverse activități, cum ar fi înființarea unei linii telefonice directe, creșterea conștientizării în prevenirea abuzului și a pedepsei corporale. EUCW servește ca un bun punct de contact cu activitățile de bază în răspândirea ideilor privind cel mai bun interes al copilului. EUCW coordonează Estonian Safer Internet Centre project (SIC) “Smartly on the Web„. Misiunea proiectului este utilizarea mai inteligentă a internetului de către copii și părinți și contribuția la eliminarea conținutului de abuz sexual al copiilor de pe internet.

EUCW a condus un program preventiv anti-bullying numitKiusamisest vabaks!” (Liber de Bullying) începând din 2010 în grădinițe, din 2013 în școli și din 2018 în creșe. În prezent, aproximativ 80% dintre grădinițele estoniene și 25% dintre școlile estoniene fac parte din program. Programul pedagogic oferă traininguri și materiale pentru specialiștii care lucrează cu copiii și oferă sfaturi și informații pentru părinți despre rolul lor important în prevenirea bullying-ului.

Catness Game Studios

Catness Game Studios este o companie de dezvoltare de jocuri full-cycle care lucrează cu cele mai bune jocuri cu Unreal Engine începând din 2014. A fost creată de o echipă experimentată, multidisciplinară de programatori, artiști și designeri care împărtășesc o pasiune comună: jocurile video.

Experiența Catness constă în crearea, portarea și publicarea cu Unreal Engine pentru a căuta calitate și inovație în fiecare proiect. De la generarea unei idei până la marketing, incluzând dezvoltarea tehnică și artistică, Catness este capabilă să fie prezentă pe tot parcursul ciclului de viață al unui joc video.

Kveloce I+D+i (Senior Europa S.L.)

Kveloce I+D+i (Valencia – Spania) este un IMM specializat în dezvoltarea, implementarea și exploatarea proiectelor de cercetare și dezvoltare și finanțarea acestora, cu o experiență de peste 15 ani. Obiectivul principal al Kveloce este în domeniul sănătății și al inovației sociale, în special în evaluarea impactului socio-economic al inițiativelor de inovare implementate pentru a răspunde provocărilor globale majore în ceea ce privește sănătatea, educația, incluziunea, bunăstarea și comportamentul uman. Datorită istoricului și experienței sale, Kveloce va conduce evaluarea calității și etice a proiectului și va evalua impactul acestuia pe parcursul ciclului său de viață.

Queer Geography, z.s.

QG are ca scop promovarea unei înțelegeri holistice, sindemice și, prin urmare, biopsihosociale a problemelor sociale și de sănătate conexe, în cadrul căreia contribuie la o acceptare mai eficientă a diversității sexuale și de gen în cadrul diversității mai largi a societății, la combaterea stigmatizării, discriminării și eliminarea altor bariere normative, instituționale, legale sau de altă natură care reduc calitatea vieții pentru unele persoane.

QG încurajează colaborarea interdisciplinară, facilitează transferul de cunoștințe între domenii și sprijină noi domenii interdisciplinare, cum ar fi geografia sexualităților, psihologia LGBTQ și epidemiologia socială.

Principalele domenii tematice abordate de QG sunt:

GEOGRAFIA SEXUALITĂȚILOR: Unde se simt cei din comunitatea LGBTQ+ cel mai liberi? Pentru ce motive și scopuri se organizează așa-numitele parade gay? De ce există „baruri gay” sau întregi „cartiere gay”? Care este diferența dintre viața persoanelor LGBTQ+ în orașe și în mediul rural? Abordăm astfel de întrebări și altele în Geografiile Sexualităților.

CETĂȚENIA SEXUALĂ: În unele țări li se acordă drepturi, dar nu și în altele? Care sunt problemele legate de lipsa recunoașterii drepturilor omului ale femeilor, persoanelor LGBTQ+ sau dreptul lor de a-și controla propriile corpuri, sau capacitatea de a forma relații sau familii? Aceste întrebări și multe altele intră sub umbrela așa-numitei cetățenii sexuale.

PSIHOLOGIA LGBTQ+: De ce doar persoanele non-heterosexuale trebuie să treacă prin coming-out? De ce ne așteptăm automat ca fiecare persoană care crește să devină heterosexuală ca adult? Ce probleme specifice întâmpină persoanele LGBTQ+ pe parcursul vieții lor într-o societate heteronormativă? Aceste întrebări și multe altele sunt abordate de psihologia LGBTQ+.

HIV & STIGMA SINDEMIE: De ce bărbații gay, bisexuali și alții reprezintă peste 70% din toate infecțiile HIV noi? Cum afectează stigmatizarea asociată cu non-heterosexualitatea sau HIV-ul accesul lor la îngrijirea medicală? Bărbații gay sunt doar promiscui sau mai dificil de găsit partener stabil? Analizăm aceste întrebări și altele prin abordarea sindemică.

TEORIA QUEER ȘI FEMINISTĂ: Care este fundamentul normelor sociale? Ce este heteronormativitatea? Cum interacționează teoriile queer și feministe? Ce este interseccionalitatea? Cum se diferențiază genul de sex? Va înțelege inteligența artificială ce înseamnă să fii femeie sau bărbat? Ce este sexualitatea, oricum? Filosofia stă la baza cunoașterii științifice.

GaminGEE

Descriere rezultate