Võrdsuse poole püüdlevas maailmas on väga oluline tegeleda soolise ebavõrdsusega ja võidelda riskikäitumise vastu juba varases eas. Meie hiljutine projektikohtumine Prahas ja mitmekordistamise üritus tõi kokku inimesed, kes on pühendunud soolise ebavõrdsuse, mittesugupoolse seksuaalvahekorra ja soolise vägivalla ennetamisele, et arutada seni tehtud edusamme, kavandada tulevasi tegevusi, määratleda rollid ja kohustused ning kehtestada ajakava projekti järgmise etapi jaoks, mis on meie algatuse tuum: õppemäng “Future R Us”.

Süveneme nende inspireerivate 3 päeva tipphetkedesse Prahas ja uurime tulemusi!

Riikidevaheline projektikohtumine

Riikidevahelise kohtumise peamine eesmärk oli hinnata seniseid tegevusi ja arutada partnerriikides läbiviidud fookusgruppide tulemusi ning määrata kindlaks peamised teemad, millele õppemäng keskendub, sealhulgas: stereotüübid, hoiakud ja eelarvamused seoses soo ja sooga, seksuaalsus, sooline identiteet, soopõhine vägivald, rasestumisvastased vahendid ja suguhaigused jne. Fookusgruppide eesmärk oli koguda teavet sihtrühma, nende vanuserühma, haridusliku tausta ja eelistuste kohta, mõista nende vajadusi, huvisid ja õppimisstiile, et kujundada neile sobiv mäng.

Partnerid arutasid ka mängu parima esitlusviisi üle, analüüsisid sarnaseid mänge (näiteks Detroit: Get Human) ning hakkasid kindlaks määrama mängumehaanikat, mänguelemente ja reegleid, mis hõlbustaksid õppimist.

Seejärel töötab konsortsium välja õppematerjalid, mis integreeritakse mängu, lähtudes õppe-eesmärkidest, ja loob mängu esimese prototüübi, enne kui seda testitakse sihtkasutajatega, et hinnata selle funktsionaalsust, kasutatavust ja hariduslikku tõhusust.

Kordusüritus

Kordusüritus, mis kandis nime “Sooliselt tundliku seksuaalhariduse veebipõhiste käsiraamatute tutvustamine”, peamine eesmärk oli levitada ja jagada seni saavutatud tulemusi, nimelt virtuaalset õpikeskkonda (https://learn.gamingee.eu/) soolise võrdõiguslikkuse alase hariduse jaoks. Metoodika on mõeldud mitte ainult õpetajatele, vaid ka haridus- ja psühholoogilistele töötajatele, haridusnõustajatele ja nõustajatele.

Ürituse ajal tutvustati osalejatele meie uut veebipõhist õpikeskkonda, mis on esialgu kättesaadav inglise keeles ja mis hiljem tehakse kõigile kättesaadavaks kõigis konsortsiumi keeltes (tšehhi, eesti, rumeenia ja hispaania keeles). Esitasime näiteid seksuaalkasvatuse valdkonnas väga erinevate teemade käsitlemise kohta, sealhulgas suhtlemine ja piiride seadmine seoses seksi ja intiimsusega, positiivse suhte loomine oma kehaga, inimeste soolise identiteedi mitmekesisuse uurimine, outing, seksuaalse orientatsiooni mitmekesisus ja seksuaaltervisega seotud terviklikud aspektid, mis käsitlesid LGBTQ+ inimeste vajadusi või küsimusi, mille kohta oli keeruline leida materjale tšehhi keeles.

Meie minikonverentsi raames pidas loengut ka dotsent Irena Smetáčková, Kaarli Ülikooli haridusteaduskonna psühholoogiaosakonna juhataja ja Tšehhi Vabariigi soolise kaasamise hariduse teerajaja.

Lõpuks andsime osalejatele ülevaate meie projekti järgmisest etapist, mille käigus töötame koostöös professionaalse mänguarendusstuudioga välja interaktiivse õppemängu, et süvendada ja ajakohastada seksuaalkasvatusega seotud õpetamismeetodeid.

Iga algatuse edu seisneb erinevate sidusrühmade koostöös ja kaasamises ning meil on hea meel, et mitmekordistav üritus võimaldas väärtuslikke koostöövõrgustikke luua, tuues kokku haridusasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanike esindajad.

Jääge kursis, et saada rohkem uuendusi!