Ve světě, který usiluje o rovnost, je zásadní řešit nerovnost mezi muži a ženami a bojovat proti riskantnímu chování již od útlého věku. Na našem nedávném projektovém setkání v Praze a multiplikační akci se sešli osobnosti, které se angažují v prevenci genderové nerovnosti, nedobrovolného pohlavního styku a genderově podmíněného násilí, ve snaze prodiskutovat dosavadní pokrok, naplánovat nadcházející aktivity, vymezit role a odpovědnosti a stanovit časový harmonogram pro další fázi projektu, která bude jádrem naší iniciativy: vzdělávací hra Future R Us.

Pojďme se ponořit do nejdůležitějších událostí těchto inspirativních tří dnů v Praze a prozkoumat jejich výsledky!

Nadnárodní projektové setkání

Hlavním cílem nadnárodního setkání bylo zhodnotit dosavadní aktivity a prodiskutovat výsledky ohniskových skupin, které proběhly v partnerských zemích, a určit hlavní témata, na která se vzdělávací hra zaměří, mezi nimiž jsou: stereotypy, postoje a předsudky týkající se sexu a genderu, sexuality, genderové identity, genderově podmíněného násilí, antikoncepce a pohlavních chorob atd. Cílem ohniskových skupin bylo shromáždit informace o cílové skupině, její věkové skupině, vzdělání a preferencích, pochopit její potřeby, zájmy a styly učení, aby bylo možné navrhnout hru, která s ní bude souznít.

Partneři také diskutovali o nejlepším způsobu prezentace hry, analyzovali podobné akční hry (např. Detroit: become human) a začali určovat herní mechanismy, herní prvky a pravidla, která usnadní učení.

V návaznosti na to konsorcium vypracuje vzdělávací obsah, který bude do hry začleněn na základě vzdělávacích cílů, a vytvoří první prototyp hry, který bude předtím testován cílovými uživateli, aby se zhodnotila jeho funkčnost, použitelnost a vzdělávací účinnost.

Multiplikační akce (mini konference s cílem seznámit odbornou veřejnost s online příručkami)

Hlavním cílem multiplikační akce, která nesla název „Představení online příruček pro genderově citlivou sexuální výchovu“, bylo šířit a sdílet dosavadní výsledky, konkrétně virtuální vzdělávací prostředí (https://learn.gamingee.eu/) pro edukaci v oblasti genderové rovnosti. Metodika je určena nejen učitelům, ale také pedagogickým a psychologickým pracovníkům, výchovným poradcům a poradkyním.

Během akce se účastníci seznámili s naším novým online výukovým prostředím, které je prozatím k dispozici v angličtině a které bude následně zpřístupněno všem ve všech jazycích konsorcia (čeština, estonština, rumunština a španělština). Představili jsme příklady řešení témat, která se v oblasti sexuální výchovy pohybovala v širokém rozmezí, včetně komunikace a stanovování hranic v oblasti sexu a intimity, budování pozitivního vztahu k vlastnímu tělu, zkoumání rozmanitosti lidských genderových identit, coming outu, rozmanitosti sexuální orientace a komplexních aspektů souvisejících se sexuálním zdravím, které se týkaly potřeb LGBTQ+ osob nebo řešily otázky, pro které bylo náročné najít materiály v češtině.

Součástí naší minikonference byla také přednáška docentky Ireny Smetáčkové, vedoucí katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a průkopnice genderově inkluzivního vzdělávání v České republice.

Na závěr jsme účastníkům umožnili nahlédnout do další fáze našeho projektu, v rámci které budeme ve spolupráci s profesionálním herním studiem vyvíjet interaktivní výukovou hru, která prohloubí a zmodernizuje výukové metody týkající se sexuální výchovy.

Úspěch každé iniciativy spočívá ve spolupráci a zapojení různých zúčastněných stran a my jsme rádi, že multiplikační akce umožnila navázání cenných kontaktů a setkání zástupců vzdělávacích institucí, nevládních organizací a občanů.

Zůstaňte na příjmu pro další aktuální informace!