În 2015, Organizația Națiunilor Unite a elaborat un plan pentru a asigura pacea și prosperitatea tuturor oamenilor, de pretutindeni, într-un mod care să nu afecteze capacitățile generațiilor viitoare de a se bucura de aceleași posibilități. Acest plan a luat forma în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care constă din 17 obiective de dezvoltare durabilă (sustainable development goals – SDG) cu 169 de ținte asociate care se bazează pe 5 P (persoane, planetă, prosperitate, pace, parteneriat) care abordează o gamă largă de probleme sociale, probleme de mediu și politice, cum ar fi eliminarea sărăciei, îmbunătățirea sănătății și educației, reducerea inegalității, buna guvernare, parteneriate globale și așa mai departe. Toate statele membre ONU au fost de acord cu aceste obiective și și-au luat angajamentul de a le îndeplini până în 2030, printre care, unul foarte important, SDG-ul numărul 5, egalitatea de gen.

Genul este o componentă importantă care poate fi găsită la intersecția mai multor alte sectoare, prin urmare, este menționat în mod explicit în alte 10 SDG-uri. Privind cât de bine gestionăm în prezent această problemă, avem câteva constatări neplăcute: „în ritmul actual de progres, ar putea dura încă 286 de ani pentru a elimina legile discriminatorii și pentru a înlătura lacunele predominante în protecția juridică a femeilor și fetelor”, „1 din 3 manageri/supervizori este o femeie, în ritmul actual al schimbării, paritatea nu se va atinge în încă 140 de ani”, „Femeile dețin doar 2 din 10 locuri de muncă în știință, inginerie și tehnologia informației și comunicațiilor la nivel global” și lista poate merge mai departe.(1)

În prezent, niciunul dintre statele membre ale UE nu a atins toate obiectivele SDG 5 și nici nu se preconizează că vreunul dintre ele o să le atingă până în 2030, după cum precizează în Raportul de dezvoltare durabilă în Europa 2022. (2) După cum putem vedea, situația nu merge bine și chiar și în lumina acestor informații, SDG-ul numărul 5 este unul dintre cele trei SDG-uri cel mai puțin finanțate la nivel global, așa cum a afirmat însăși Comisia Europeană.(3)

 

Unele dintre inegalitățile de gen care sunt prezente în societatea actuală sunt mai ușor de detectat și, prin urmare, sunt recunoscute și abordate mai ușor, cum ar fi legile discriminatorii din anumite țări, dar unele sunt atât de adânc înrădăcinate în societățile noastre încât este greu pentru unii să le observe. Acesta este cazul rolurilor tradiționale de gen care afectează ambele genuri, nu doar psihologic, ci și economic. De exemplu, ONU a constatat că „înainte de 2020, femeile făceau de aproximativ trei ori mai multă muncă neremunerată decât bărbații, în medie la nivel global”, în principal treburi casnice și îngrijirea copiilor sau a persoanelor în vârstă ori a membrilor familiei cu dizabilități. (4) Această problemă a crescut în amploare când a lovit pandemia și, după cum arată datele disponibile, „60 la sută din țări și teritorii nu au luat nicio măsură pentru a ameliora această situație”.(5)

Acest tip de sarcini au fost ceva care din punct de vedere istoric a căzut predominant asupra femeilor, așa că nici astăzi faptul că tot ele se ocupă de acestea nu pare nelalocul lui în majoritatea țărilor, ceea ce face ca rezolvarea acestei probleme să fie cu atât mai dificilă și educarea publicului o necesitate. Prin urmare, ceea ce se face în prezent nu este suficient pentru a atinge obiectivele propuse de Agenda 2030, există nu doar o lipsă de resurse financiare, ci, de cele mai multe ori, și o lipsă de voință politică. Acest ultim obstacol este ceva în care orice cetățean din fiecare țară democratică poate interveni. Un interes clar manifestat pentru subiectele legate de gen și acțiunea locală este ceva care poate influența opinia politică, precum și alegerea mai multor femei în funcții publice sau candidați de orice gen care promit să promoveze egalitatea de gen. Aceste acțiuni nu sunt doar realizabile, ci și obligatorii dacă vrem să realizăm ceea ce ne-am propus prin SDG-uri. 

În acest sens, GaminGEE, o inițiativă Erasmus+ KA2, oferă instrumente pentru a promova un model integrator pentru educația timpurie a egalității de gen, care poate fi folosit pentru a combate inegalitatea de gen în contexte școlare și familiale. Partenerii proiectului au construit o platformă de învățare, plină de materiale liber accesibile care pot ajuta familiile și educatorii să abordeze subiecte importante puternic înrădăcinate în ideea de egalitate precum: valorile umane, diversitatea de gen și exprimarea genului, sănătatea sexuală, violența bazată pe gen și așa mai departe. Resursele pot fi accesate făcând clic pe următorul link: https://learn.gamingee.eu/ 

Obiectivele proiectului sunt:

  • Oferirea educatorilor și familiilor cu resurse eficiente de utilizare cu copiii în vederea creșterii gradului de conștientizare a valorilor aplicate sexului și afecțiunii, precum egalitatea de gen, respectul reciproc, îngrijirea reciprocă, îngrijirea de sine, consensul și consimțământul, diversitatea sexuală etc.;
  • Dezvoltarea unor comportamente sexuale și afective sănătoase la adolescenți;
  • Prevenirea violenței sexuale (hărțuire sexuală, viol, comportamente neconsensuale etc.) și a rolurilor de gen părtinitoare în rândul tinerilor, fiind în marea majoritate violența sexuală bazată pe gen;
  • Prevenirea agresiunii și violenței împotriva minorităților sexuale și promovarea comportamentelor care consideră diversitatea o oportunitate specială de creștere.

 

Toate aceste obiective sunt în conformitate cu ținta 5.2 din SDG-ul 5 (Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva tuturor femeilor și fetelor în sfera publică și privată), ținta 5.6 (Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile reproductive și ținta 5. b (Îmbunătățirea utilizării tehnologiei, în special a tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a promova emanciparea femeilor) Pe lângă acoperirea acestor obiective, proiectul face un pas mai departe și include alte genuri și abordează și problemele minorităților sexuale și de gen. Oricât de cuprinzătoare ar părea, dSDG-urile sunt incomplete, deoarece nu abordează în mod clar și fără echivoc nevoile minorității LGBTQ+, deși femeile reprezintă în mod clar un procent semnificativ din aceste minirități. Astfel că nu putem pune capăt discriminării față de femei până când nu punem capăt tuturor formelor de discriminare.

Prin urmare, acest proiect își propune nu doar educarea copiilor, ci și a părinților și a educatorilor înșiși. Este nevoie de mai multe astfel de proiecte care să aibă loc în întreaga lume, așa că sperăm că acesta este doar un prim pas care va fi urmat de multe altele.

 

Resurse

(1) United Nations „Progress On The Sustainable Development Goals The Gender Snapshot 2022”.

(2) European Commission “Europe Sustainable Development Report 2022“.

(3) European Commission “Together Towards a Gender Equal World” (Brussels, 2020), p.5.

(4) UN Women „Explainer: Sustainable Development Goal 5”.

(5) Ibid.