Școlile joacă un rol esențial în abordarea și combaterea discriminării bazate pe gen, deoarece valorile pe care le insufla elevilor le vor ghida pașii majorității lor la vârsta adultă. Așadar, școlile nu ar trebui să acționeze numai atunci când are loc un eveniment negativ, ci să acționeze activ și continuu pentru a construi un spațiu incluziv în care elevii lor sunt tratați în mod egal și se pot simți în siguranță să exprime cine sunt.

După cum este definită de Institutul European pentru Egalitatea de Gen (1), identitatea de gen poate fi înțeleasă ca „experiența internă și individuală profund resimțită de gen a fiecărei persoane, care poate sau nu să corespundă sexului atribuit la naștere, inclusiv simțul personal al corpului (care poate implica, dacă este liber ales, modificarea aspectului sau funcției corporale prin mijloace medicale, chirurgicale sau de altă natură) și alte expresii de gen, inclusiv îmbrăcămintea, vorbirea și manierele”.

GaminGEE este o inițiativă Erasmus+ KA2 care își propune să ofere profesorilor și educatorilor îndrumări pentru identificarea și abordarea comportamentelor inadecvate împotriva diversității de gen, să ofere sprijin celor care au un gen divers și să îndrume tinerii către înțelegerea și toleranța diversității de gen. GaminGEE pledează, de asemenea, pentru incluziunea socială a comunității LGTBIQ+ și a oricărei alte minorități sexuale, acordând atenție violențelor suferite chiar și în mediile de educație formală, cum ar fi școlile. Prin urmare, așa cum s-a afirmat anterior, integrarea egalității de gen în educație și abordarea problemei violenței de gen în școală sunt pași fundamentali pentru obținerea accesului egal la educație pentru toți.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a publicat un raport (2) în care abordează problema violenței școlare bazată pe orientarea sexuală, identitatea/exprimarea de gen sau caracteristicile sexuale (SOGIESC). Ei au descoperit că violența bazată pe SOGIESC are loc în toate statele membre, indiferent de contextul socio-economic, cultural sau politic și că cele mai răspândite forme de violență întâlnite în general sunt violența verbală și agresiunea. În general, studenții transgender (indiferent de identitatea lor de gen) și studenții gay de sex masculin raportează cele mai înalte niveluri de violență bazată pe SOGIESC și chiar și studenții care nu fac parte din comunitatea LGBTI au fost afectați de forme similare de violență, deoarece au fost percepuți ca și cum ar putea face parte din aceasta ca urmare a faptului ca și-au exprimat identitatea de gen într-un mod neconformativ deși erau cis si heterosexuali.

Platforma GaminGEE oferă mai multe informații și materiale specifice pentru predarea identității de gen și a diversității de gen copiilor mici. Oferă 2 ghiduri cu acces și descărcare gratuite, unul pentru profesori și unul pentru familii, care au fost create cu scopul de a fi o referință pentru educatori/familii în ceea ce privește informațiile și resursele privind problemele legate de educația sexuală pentru copii și adolescenți între 9 și 15 ani. Principalele conținuturi abordate sunt egalitatea, diversitatea sexuală, consensul și consimțământul, îngrijirea de sine, grija pentru ceilalți, dragostea și emoțiile, stereotipurile și consumul de pornografie. Diferitele subiecte ale ghidului au fost elaborate în urma unei revizuiri exhaustive a literaturii științifice și a participării diferitelor grupuri de interese, datorită muncii de colaborare a experților în domeniu din diferite țări europene.
GaminGEE încurajează tinerii să-și exploreze și să-și găsească propriile identități, inclusiv în domeniul genului, precum și să și le exprime liber. Egalitatea de gen este o componentă fundamentală în fiecare lecție și subiect abordat pe platformă, dar nu se limitează la egalitatea bărbaților și femeilor, ci a tuturor oamenilor, chiar dacă nu se încadrează în binarul de gen.

De asemenea, UNESCO (3) promovează în mod activ integrarea perspectivei de gen la nivelul întregului nivel de școlar. Câteva acțiuni pe care le-au recomandat sunt:

  • instruire privind egalitatea de gen pentru directori și profesori, precum și comitetele de conducere școlare și/sau asociațiile de părinți-profesori prezente în școli pentru a crea școli mai sensibile la gen
  • asigurarea echilibrului de gen în cadrul comitetelor de conducere a școlii și al asociațiilor de părinți-profesori
  • includerea egalității de gen în curriculum și în materialele de predare și învățare
  • asigurarea îndrumării, consilierii și participării studenților la procesele de luare a deciziilor
  • să se încurajeze participarea membrilor comunității și a părinților la educația copiilor, ținând cont în același timp de importanța egalității de gen și a incluziunii pentru toți copiii
  • politicile școlare ar trebui să includă o declarație privind egalitatea de gen, o declarație puternică împotriva discriminării bazate pe gen și toleranță zero față de violența sub orice formă.

Mai multe informații despre acest subiect și multe altele pot fi găsite pe platforma GaminGEE accesând https://learn.gamingee.eu/ unde veți găsi o selecție largă de resurse și materiale de învățare gratuite care pot fi folosite în interiorul sălii de clasă, precum și în mediul familial.

 

Referințe:

(1) European Institute for Gender Equality, https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1049

(2) UNESCO, Council of Europe, Safe at School: Education Sector Responses to Violence Based on Sexual Orientation, Gender Identity/Expression or Sex Characteristics in Europe.

(3) UNESCO, Mainstreaming Gender at the Whole-School Level