Riskide võtmine ja oma võimete proovilepanek on iga inimese arengu loomulik osa. See käitumine intensiivistub tavaliselt puberteedi lähenedes ja on noorukieas oluliselt suurem, kuna teismeline on riskide võtmise suhtes innukam kui mis tahes muu vanuserühm.
USA Rahvusliku Meditsiiniraamatukogu (National Library of Medicine USA) (1) uuringute kohaselt saab tervislikke riskimeetmeid võtta optimaalse tervise kõigis viies mõõtmes:

 • Füüsiline
  Osalemine võistkonnaspordis
  Uue toidu proovimine
 • Emotsionaalne
  Abi otsimine
  Vigade tunnistamine
 • Sotsiaalne
  Avalik esinemine
  Kellegi kohtingule kutsumine
 • Intellektuaalne
  Registreerumine keerulisele kursusele
  Teadmiste rakendamine uues olukorras
 • Vaimne
  Erinevate väärtussüsteemide ja identiteetidega eksperimenteerimine
  Vabatahtlik tegevus heal eesmärgil

Kuid on ka ebatervislikke riske võtvaid tegevusi igas optimaalse tervise viies mõõtmes, millega tuleb tegeleda:

 • Füüsiline
  Autojuhtimine alkoholijoobes
  Seksuaalvahekorras osalemine ilma kaitsevahenditeta
 • Emotsionaalne
  Sundimine
  Valetamine
 • Sotsiaalne
  Füüsilise võitluse provotseerimine
  Kiusamine või küberkiusamine
 • Intellektuaalne
  Spikerdamine
  Koolist põhjuseta puudumine
 • Vaimne
  Osalemine käitumises, mis on vastuolus inimese enda eetikakoodeksiga
  Midagi tegema pigem grupisurve tõttu kui isiklike veendumuste põhjal

Üks teguritest, mis paneb teismelised selliseid riske võtma, on eakaaslaste surve, mis on seotud sellega, et nad püüavad saavutada gruppi kuulumise tunnet. Seetõttu on oluline õpetada neile, kuidas tulla toime eakaaslaste mõjuga.

GaminGEE platvorm pakub rohkem teavet ja konkreetseid materjale, et õpetada teismelistele olulisi elutarkusi, näiteks eneseväärtust, mitmekesisust, soolist võrdõiguslikkust, aktsepteerimist, oma identiteedi omaksvõtmist, seksuaaltervist, vägivaldsete tungide vastu võitlemist, suhtlemisstrateegiaid jne. Esitatud materjalid on suunatud nii pedagoogidele kui ka lapsevanematele ning on jagatud kategooriate kaupa, mis hõlmavad arutlusele toodud teemade mitmeid tahke. Need on tasuta ja kergesti kättesaadavad kõigile, kes on huvitatud raskes olukorras olevate noorte abistamisest.

Selleks on mõned nõuanded, mis võivad olla kasulikud tervislike riskide võtmise julgustamiseks:

 • Teismelise enesekindluse suurendamine
 • Teismeliste enesekaastunde arendamine
 • Suhtlusliinide avatuna hoidmine, säilitades sidet lapsega
 • Ettepanekute tegemine, kuidas öelda ei
 • Teismelistele väljapääsu pakkumine (näiteks sõnumite saatmine või teile helistamine, kui nad on riskantses olukorras)
 • Soodustada laiaulatuslikku sotsiaalset võrgustikku, et neil oleks palju võimalusi ja tugiallikaid, kui sõprus läheb halvasti
 • Rääkida ja kuulata neid ilma hinnanguid andmata
 • Tehke lapsega kompromisse (teismelistele teatud iseseisvuse võimaldamine, näiteks välimuse ja riietuse osas, võib vähendada riskantsemate valikute võimalust)

Lisateavet selle teema ja paljude teiste kohta leiate GaminGEE platvormilt, külastades https://learn.gamingee.eu/, kus leiate laia valiku tasuta ressursse ja õppematerjale, mida saab kasutada nii klassiruumis kui ka kodus.

 

Allikad:

(1) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Promoting Positive Adolescent Health Behaviors and Outcomes, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554988/.