În cadrul recentei întâlniri transnaționale care a avut loc în Valencia, Spania, în perioada 15-16 februarie 2024, consorțiul GaminGEE a făcut pași importanți în direcția misiunii sale de a preveni inegalitatea de gen de la vârste fragede.

Au fost abordate mai multe puncte cheie, reflectând angajamentul proiectului de a promova educația pentru egalitatea de gen prin mijloace inovatoare.

Unul dintre principalele obiective ale întâlnirii a fost acela de a discuta chestiuni financiare și administrative referitoare la proiect, pentru a asigura o bună funcționare și gestionarea resurselor.
Diseminarea rezultatelor proiectului și creșterea gradului de conștientizare cu privire la educația în domeniul egalității de gen a rămas o prioritate în timpul reuniunii. Partenerii au discutat strategii pentru diseminarea eficientă a rezultatelor proiectului către diverși stakeholderi, inclusiv educatori, familii și comunitatea în general.

Dezvoltarea jocului de aventură grafică

Rezultatul principal al proiectului este crearea unui joc grafic de aventură care servește ca instrument de educație pentru egalitatea de gen. Intriga jocului se aliniază cu valorile și obiectivele prezentate în ghidurile educaționale ale proiectului, consolidând lecțiile învățate într-un mod captivant și interactiv.

Spre deosebire de abordările tradiționale ale educației sexuale, GaminGEE oferă o perspectivă intersectorială, abordând o gamă cuprinzătoare de probleme emoționale, de sănătate și sociale legate de sexualitate și gen. Această abordare vizează schimbarea mentalităților în ceea ce privește rolurile de gen și eliminarea toleranței față de orice formă de violență.

Partenerii au discutat despre intriga jocului, diverse intrigi, dileme, dialoguri și dezvoltare tehnică.
S-au organizat ateliere de lucru pentru a găsi idei pentru dezvoltarea generală a jocului, mini-jocuri și aspecte tehnice. Accentul a fost pus pe crearea unor intrigi diverse, pe încorporarea unor dileme și dialoguri care să promoveze gândirea critică și empatia în rândul jucătorilor și pe abordarea provocărilor legate de dezvoltarea tehnică. Partenerii au continuat să exploreze teme legate de incluziune, diversitate și împuternicire, cu scopul de a crea experiențe de joc captivante și provocatoare care să se alinieze la obiectivele proiectului.

Reuniunea transnațională a proiectului GaminGEE de la Valencia a fost esențială pentru avansarea discuțiilor privind aspectele financiare, administrative și de dezvoltare ale proiectului. Cu un angajament comun de a promova egalitatea de gen prin instrumente educaționale inovatoare, partenerii au părăsit reuniunea cu un nou sens al scopului și al direcției pentru eforturile viitoare ale proiectului.