Hiljuti, 15.-16. veebruaril 2024 Hispaanias Valencias toimunud rahvusvahelisel kohtumisel tegi GaminGEE konsortsium olulisi edusamme oma missiooni suunas, et vältida soolist ebavõrdsust juba varases eas.

Käsitleti mitmeid olulisi päevakorrapunkte, mis peegeldavad projekti kohustust edendada soolise võrdõiguslikkuse alast haridust innovaatiliste vahendite abil.

Kohtumise üks peamisi eesmärke oli arutada projekti finants- ja haldusküsimusi, et tagada sujuv toimimine ja ressursside haldamine.
Projekti tulemuste levitamine ja teadlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse alasest haridusest jäi kohtumisel prioriteediks. Partnerid arutasid strateegiaid projekti tulemuste tõhusaks levitamiseks erinevatele sidusrühmadele, sealhulgas haridustöötajatele, peredele ja laiemale kogukonnale.

Graafilise seiklusmängu arendamine

Projekti peamine tulemus on graafilise seiklusmängu loomine, mis on vahendiks soolise võrdõiguslikkuse alases hariduses. Mängu süžee on kooskõlas projekti haridusjuhistes kirjeldatud väärtuste ja eesmärkidega, tugevdades õpitud õppetunde kaasahaaraval ja interaktiivsel viisil.

Erinevalt traditsioonilistest seksuaalkasvatuse lähenemisviisidest pakub GaminGEE intersektsionaalset vaatenurka, käsitledes seksuaalsuse ja sooga seotud emotsionaalseid, tervislikke ja sotsiaalseid küsimusi. Selle lähenemisviisi eesmärk on muuta eelarvamuslikke soorollidega seotud mõtteviise ja kaotada igasuguse vägivalla sallivus.

Kohtumisel arutati põhjalikult Tulemus 2 edusamme, sealhulgas arutati mängu süžeed, dilemmasid, dialooge ja tehnilist arengut.
Töötoad viidi läbi, et teha ajurünnakuid mängu üldise süžee arendamise, minimängude ja tehniliste aspektide kohta. Rõhku pandi mitmekesiste süžeede loomisele, dilemmade ja dialoogide lisamisele, mis edendavad kriitilist mõtlemist ja mängijate empaatiat, ning tehniliste arenguprobleemide lahendamisele. Partnerid jätkasid kaasamise, mitmekesisuse ja mõjuvõimu suurendamise teemade uurimist, et luua kaasahaaravaid ja mõtlemapanevaid mängukogemusi, mis oleksid kooskõlas projekti eesmärkidega.

Üldiselt oli GaminGEE projekti riikidevaheline kohtumine Valencias väga oluline projekti finants-, haldus- ja arenguküsimuste üle peetavate arutelude edendamisel. Partnerid, kes on ühiselt pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele uuenduslike haridusvahendite abil, lahkusid kohtumisest uue eesmärgi ja suunitlusega projekti tulevaste jõupingutuste jaoks.